Proszę wypełnić formularz

Nasz przedstawiciel skontaktuje się bezpośrednio, celem poznania Państwa potrzeb.

IMPEL to sprawdzony partner w organizacji imprez.

Gwarantujemy:

  • sprawne zarządzanie
  • oszczędność czasu i kosztów
  • najwyższą jakość

4 wyzwania dla organizatora imprezy

Bezpieczeństwo uczestników

CZYTAJ WIĘCEJ

Czystość

i porządek

CZYTAJ WIĘCEJ

Zaplecze gastronomiczne

CZYTAJ WIĘCEJ

Pomoc

medyczna

CZYTAJ WIĘCEJ

Przygotowanie każdej imprezy to duża skala wyzwań dla organizatora.

Warto rozważyć współpracę z doświadczonym partnerem, który wspiera w kluczowych obszarach.

Bezpieczeństwo uczestników

Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprezy jest obowiązkiem organizatora. Poziom ryzyka wzrasta szczególnie w przypadku imprez masowych. Sprawnie uzyskamy pozytywne opinie Policji i Straży Pożarnej oraz zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej (włącznie z przygotowaniem planu ochrony imprezy). Oddajemy na Państwa potrzeby największą w kraju grupę służb informacyjnych i porządkowych z przeszkoleniem w zakresie stewardingu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czystość i porządek

Organizator odpowiada przed właścicielem obiektu za miejsce imprezy. Za nieuprzątnięcie nieczystości pozostałych po imprezie grożą kary finansowe. Dajemy gwarancję sprawnego uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy oraz zapewnienia czystości w czasie jej trwania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zaplecze gastronomiczne

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Uczestnicy oczekują posiłków podanych w odpowiednim czasie i formie. Zaplanujemy poczęstunki dopasowane do formy imprezy oraz dopilnujemy, aby personel był elegancki i zawsze tam, gdzie jest potrzebny.

Pomoc medyczna

Duża impreza to wiele możliwych zdarzeń. Aby nie narażać zdrowia i życia uczestników należy zapewnić Punkt Pomocy Medycznej. Przygotujemy ambulans oraz personel wraz z niezbędnym wyposażeniem. Minimalizujemy ryzyko organizatora i przejmujemy odpowiedzialność za zdrowie i życie uczestników imprezy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

IMPEL Twój partner

w organizacji imprez masowych!

Proszę wypełnić formularz.

Nasz przedstawiciel skontaktuje się bezpośrednio, celem poznania Państwa potrzeb.